Proiect de susținere la studii

Susținerea la studii a copiilor și tinerilor din familiile numeroase

Proiectul de susținere la studii sprijină 100 de elevi și studenți excepționali, ce provin din familiile numeroase înscrise în Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”.

  • Cuantumul bursei lunare până în iulie 2023 a fost de 200 lei. Începând cu anul școlar 2023-2024 este de 300 lei
  • Bursierii beneficiază de workshop-uri, ateliere de dezvoltare spirituală, ateliere de dezvoltare personală și orientare vocațională, întâlniri cu specialiști din diferite domenii, școli de vară, cadouri cu ocazia zilelor de naștere
  • Oferim ajutor suplimentar pentru meditații și cursuri de perfecționare pe anumite domenii (pictură, canto, instrumente muzicale etc)
  • 149 numărul total de elevi și studenți susținuți din 2016

Beneficiarii proiectului