Paula, Studentă în anul I la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihopedagogie